Εξάρτημα σύνδεσης δυο οδηγών Vialex Loft

20 διαθέσιμα προϊόντα

Εξάρτημα σύνδεσης δυο οδηγών. BARN DOOR HARDWARE RAIL TRACK CONNECTOR
Oταν θέλουμε να ενώσουμε δυο οδηγούς κύλισης μαζί τότε χρησιμοποιούμε εξάρτημα σύνδεσης. Δηλαδή, το εξάρτημα σύνδεσης χρησιμοποιείται για την ένωση τους δύο οδηγούς με μήκος 2000 η 2400 mm VIALEX LOFT. Tο εξάρτημα σύνδεσης πωλείται με όλα εξαρτήματα για τοποθέτηση.

Κατηγορίες: ACCESSORIES VIALEX LOFT-VINTAGE

Κατηγορία: sliding barn door hardware

Είδος: VIALEX LOFT-VINTAGE
Σχετικά Προιόντα