Σχεδιασμός κουζίνας - Τύπος "Παράλληλη" & "Ενός τοίχου"
 Σχεδιασμός κουζίνας - Τύπος "Παράλληλη" & "Ενός τοίχου". θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε εύκολα όταν το σχέδιο μας έχει μόνο έναν τοίχο μέσα σε 5 λεπτά με  μαθηματικό τύπο. 

Για τη διευκόλυνσή σας, όταν παρακολουθείτε το μάθημα, χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να βρείτε εύκολα τις απαραίτητες πληροφορίες. Πληροφορίες γίνεται και από τηλέφωνο 910-97-31-940 και 6937-186-382

 "Εργονομικός σχεδιασμός" για σχεδιασμό κουζίνας πάτα link 


Σχετικά Προιόντα